ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2557 - มกราคม 2558

จดหมายข่าว

ภาพข่าว: 
intro: 
จดหมายข่าวศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
วันที่: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 17, 2015
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์