ฟาร์มเกษตรอินทรีย์คำตอบของชีวิตและสุขภาพที่ดี กับคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์คำตอบของชีวิตและสุขภาพที่ดี กับคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

แขกรับเชิญ :   พงศณกร (ยาซีน) บุญมาเลิศ เกษตรกรเจ้าของสวนฮาวา ออกานิคฟาร์ม“ฟังจุดเปลี่ยนชีวิตของอดีตคนทำสารคดีและอดีตนายสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ผู้ค้นพบว่าเกษตรอินทรีย์ทำให้สุขภาพดี ชีวิตยืนยาว จึงลาออกจากงานประจำไปเป็นเกษตรกรเต็มตัว มีความสุขในวิถีพอเพียง ทั้งยังสนุกกับการพัฒนาต่อยอดผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ในฟาร์มให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง”

youtube: