ยุทธศาสตร์ข้าวไทยในตลาดแคนาดา

ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
10 มีนาคม, 2017