รอบทิศถิ่นไทย เปิดโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

รอบทิศถิ่นไทย เปิดโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
 

youtube: