วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ จ.สุรินทร์

คุณณัฏฐา เผือกแก้ว ปลดหนี้กว่าล้านบาทด้วยวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์

เป็นสมาชิกโครงการผูกปิ่นโต จาก จังหวัดสุรินทร์

วิสาหกิจชุมชนขวัญข้าวทุ่งกุลาร้องไห้

เลขที่ 9 หมู่ที่ 9 ถนน ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

โทร 0869964736

youtube: