วิถีเกษตรอินทรีย์ ชุมชนออนใต้ : ปรับก่อนป่วย (4 ธ.ค. 61)

ชวนไปเยือนออนใต้ฟาร์ม จ.เชียงใหม่ ดูการทำเกษตรอินทรีย์ของคนรุ่นใหม่ ที่นำเอาความรู้ความสามารถมาพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

youtube: