ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ผลิตสินค้าเกษตรอยากมีคุณภาพ

กรมพัฒนาที่ดิน : " ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ผลิตสินค้าเกษตรอยากมีคุณภาพ " เกษตรกร ใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ที่ต้องการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐาน PGS คือ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ที่เกษตรกรจะต้องมีการตรวจสอบกันเอง ว่าพื้นที่การเกษตรนั้นๆ จะไม่มีการใช้สารเคมีเป็นอันขาด เป็นความไว้ใจซึ่งกันและกัน //ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ จากกรมพัฒนาที่ดิน มาให้คำแนะนำ เพื่อให้กลุ่มได้มาตรฐาน PGS อย่างถูกต้อง รานการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 
youtube: