สพฐ.ประกวดสุดยอด ร.ร.ต้นแบบอาหารกลางวัน ต้องเป็น "เกษตรอินทรีย์"

สพฐ.ผลักดันโรงเรียนทั่วประเทศปรุงอาหารปลอดสารพิษ 100% พร้อมเพิ่มเกณฑ์ใหม่สุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ปี 2563 ต้องใช้เกษตรอินทรีย์

          นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อนโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงพื้นที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองปลา ต.นาขา อ.หลังสวน และโรงเรียนบ้านแหลมยางนา ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่บริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงไก่ไข่, สำรวจความต้องการเมนูอาหารจากนักเรียนทุกคน และจัดทำเมนู Thai school lunch รวมทั้งทำระบบจัดการน้ำเสีย จนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

 

youtube: