สวนเกษตรแบบผสมผสาน ในระบบเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ไร่เศษ

ทำสวนเกษตรแบบผสมผสานในระบบเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ไร่เศษ พร้อมทั้งเปิดขายกาและไอศครีมด้วย ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

youtube: