สารคดีผักออแกนิค (Documentary Organic )

รูปภาพของ OMICADMIN

ผักออแกนิคแต่กต่างจากผักทั่วไปอย่างไรกัน ราคา? กรรมวิธีการปลูก? การดูแลรักษา ประโยชน์ #สิ่งใกล้ตัวที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม

youtube: