เกษตรกรต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถียางชุมน้อย

เกษตรกรต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถียางชุมน้อย นางวิลาวัลย์ แก้วคำ ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

youtube: