"เกษตรอินทรีย์เป็นทางรอดของเกษตรกรจริงหรือไม่" โดย อ.ธงชนะ พรหมมิ

การบรรยาย"เกษตรอินทรีย์เป็นทางรอดของเกษตรกรจริงหรือไม่?" โดย อ.ธงชนะ พรหมมิ กสิกรตัวอย่างการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ในกิจกรรมพัฒนาศุนย์การเรียนรู้ และอบรมการใช้นวัตกรรมดิจิตอลเพื่อเกษตรพอเพียง โดย CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน(CAT CSR) วันที่ 6 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาของชาวบ้าน โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

youtube: