เที่ยวได้ขายดี ที่ "ทุ่งดอกเก็กฮวยอินทรีย์" ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่

youtube: