เพาะต้นกล้าเกษตรอินทรีย์ ต้นน้อยๆสอนการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

เพาะต้นกล้าเกษตรอินทรีย์ ต้นน้อยๆสอนการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง(ม.6/5 รร.สังขะ สพม.33 (สุรินทร์))

              เป็นการสอนในคาบกิจกรรมชุมนุม ห้องนี้เลือกการทำน้ำหมักธรรมชาติ โดยที่นักเรียนคิดเลือกหัวข้อเอง และได้เลือครูที่ปรึกษาที่มีความรู้และความถนัดเฉพาะทางให้ตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่นักเรียนได้เสนอมา

เป็นการเรียนแบบ PLC

youtube: