เยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ที่ “ ไร่วนธีร์ “ จ.เลย

เยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ที่ “ ไร่วนธีร์ “ บ้านนาน้ำมัน ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 42000 ติดต่อสอบถามเจ้าของสวนได้ที่ อาตุ้ย ไร่วนธีร์ ( วิษณุ เพียเสนา ) 081-9314732

youtube: