โอกาสเกษตรกรไทย ลุยตลาดออร์แกนิคอาเซียน

เกษตรกรไทย ลุยตลาดออร์แกนิคอาเซียนโอกาสเกษตรกรไทย ลุยตลาดออร์แกนิคอาเซียน

------------------

เกษตรกรไทยมีโอกาสในตลาดออร์แกนิคอาเซียน เพราะคนสนใจซื้อสินค้ามากขึ้น ตลาดเติบโต 
ขณะที่การขนส่งสินค้าข้ามชายแดน จะสะดวกและรวดเร็วด้วยระบบออนไลน์ภายในต้นปีหน้า

-------------

                เกษตรกรไทยมีโอกาสในการผลิตสินค้าทางด้านเกษตรอินทรีย์ หรือ organic เพื่อส่งออกตลาดโลกและอาเซียนได้มากขึ้น เพราะช่องทางการขนส่งตามแนวชายแดน มีความสะดวกสบายขึ้นภายในสิ้นปีนี้ เพราะอาเซียนใช้ระบบ ASEAN Single window ที่ด่านศุลกากรชายแดน เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้าของอาเซียน ของกรมศุลกากร และข้อมูลหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียน (ATIGA Form D) ซึ่งอยู่ในความควบคุมของกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งมีความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในปีนี้ โดยจะมีการใช้ระบบ พิธีการศุลกากรด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ ณ จุดเดียว ร่วมกันภานในต้นปี 2563 ซึ่งเปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยขนถ่ายออกไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านได้เร็วขึ้น ทำให้สินค้าไม่เสียหาย กนิษฐา ตรีรัตนภรณ์ เจ้าของฟาร์ม Kingdom Organic Network ที่จังหวัดน่าน เปิดเผยกับ TNN ช่อง16 ว่า โอกาสของเกษตรกรไทยที่ทำฟาร์มออร์แกนิค ในตลาดอาเซียนมีมากมาย เพราะเวลานี้คนใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น ทำให้เข้าถึงตลาด และรับรู้ข้อมูลด้านดีของพืชผักออร์แกนิคต่อสุขภาพ ทำให้ง่ายต่อการทำตลาด 

                "เราทำธุรกิจอาหารสุขภาพมาเป็น 10 ปี เมื่อ 10 ปีที่แล้วเป็นอะไรที่ยากลำบากในเรื่องของ ออร์แกนิค awareness และการรับรู้ของผู้คนเกี่ยวกับ เรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพ แต่มา 5 ปีหลังนี้ ด้วยความจำเป็น ด้วยกระแสมาแล้วในประเทศไทย ปีนี้ในอาเซียน อินเตอร์เน็ต เรื่องของโมบาย เป็นโลกเดียวกัน ความต้องการมีมาก การรับรู้มีมาก การเข้าถึงและโอกาสในการที่จะค้าขายกัน พวก facility ดีกว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วเยอะมาก" กนิษฐา อธิบาย

                ปัจจุบัน สินค้าเกษตรออร์แกนิค ของไทย ส่งออกไปตลาดยุโรป ญี่ปุ่น จีน และกำลังขยายไปยังอาเซียน โดยบริษัท Kingdom Organic Network ได้ส่งวัตถุดิบการเกษตรไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่นมาแล้ว โดยตลาดกลุ่มนี้ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มราคาแพง ดีกว่าการขายสินค้าเกษตรทั่วไป ส่วนการขายพืชผักออร์แกนิคในตลาดอาเซียน สามารถเจาะกลุ่มชาวตะวันตก หรือ EXPAT ที่เดินทางเข้ามาทำงานและท่องเที่ยว ในอาเซียน ซึ่งในแต่ละปีละมีจำนวนเป็น 100 ล้านคนทั่วภูมิภาค 

                "อย่างกัมพูชา ที่ไปดูล่าสุด Expat เยอะมาก และเมื่อเราไปเห็นแล้วเราคิดว่าพลาดแล้ว พลาดไปได้อย่างไร อยู่ใกล้บ้าน เมืองเค้าโตมากค่ะ จีนไปแล้ว เกาหลีใต้ไปเยอะ คนไทยต้องรีบแล้ว" กนิษฐา แนะนำ

ทางด้านกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ หรือออร์แกนิค
ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 โดยกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญไว้ 4 เรื่องคือ 

1) การสร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2) ผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ 

3) พัฒนาและขยายตลาดสินค้าและบริการอินทรีย์ และ 

4) พัฒนาสร้างมูลค่าสินค้าและบริการอินทรีย์ 

              ทั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าออร์แกนิคไทยให้มากขึ้น ตามเป้าหมายผลักดันออร์แกนิคไทยสู่โลก และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิค ในอาเซียน

ภาพข่าว: 
วันที่: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 15, 2019
ที่มา: 
https://www.tnnthailand.com/content/19229
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์