ใครจะทำเกษตรอินทรีย์ต้องชม! "การสร้างระบบนิเวศน์เพื่อไล่แมลง ในแปลงเกษตรอินทรีย์"

ใครจะทำเกษตรอินทรีย์ต้องชม!
"การสร้างระบบนิเวศน์เพื่อไล่แมลง ในแปลงเกษตรอินทรีย์"
- กำแพงผักบุ้งกันแมลง!
- บอร์ดเหลืองหลอกแมลง!
- สระน้ำพอเพียง
- การทำธนาคารน้ำใต้ดิน
- ปุ๋ยมูลไส้เดือน
- ใช้อะไรถ้าไม่ใช้เคมี?

youtube: