Organic Village หมู่บ้านอินทรีย์ทัพไทย จังหวัดสุรินทร์

หมู่บ้านอินทรีย์ทัพไทย (Organic Village) ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

youtube: