ท็อปส์’ชี้ตลาดเกษตรอินทรีย์ยังรุ่ง

รูปภาพของ OMICADMIN

                                                            ท็อปส์’ชี้ตลาดเกษตรอินทรีย์ยังรุ่ง

 

“ท็อปส์” มั่นใจสินค้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ยังขยายตัวได้ดี ไร้ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ แม้เจอพิษน้ำมันแพง ต้นทุนพุ่ง

 

นายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้อำนวยการบริหารแผนกจัดซื้อกลุ่มสินค้าผัก-ผลไม้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ผู้บริหารท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต กล่าวว่า ขณะนี้สินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะผักและผลไม้ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 7-8% ของยอดขายผักและผลไม้ทั่วไป เดือนละ 2.4 ล้านบาท

 

อนาคตสัดส่วนของสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งผักผลไม้จะเพิ่มขึ้นเป็น 10% ของยอดขายผักและผลไม้ทั่วไป เนื่องจากกระแสการบริโภคในปัจจุบัน ลูกค้าใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับกระแสการบริโภคของทั่วโลก แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะไม่เอื้ออำนวย แต่เรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดูแล จึงพร้อมที่จะจ่ายในราคาที่สูงเพื่อมาบริโภค

 

“คนที่ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง จึงไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ เพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องดูแล ซึ่งได้มีการวางแผนร่วมกับผู้ผลิตว่า ในแต่ละวันต้องการผักผลไม้ในแต่ละสัปดาห์ปริมาณเท่าใด เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั่วถึงมากที่สุด” นายสมนึก กล่าว

 

นายสมนึก กล่าวว่า ขณะนี้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่วางจำหน่ายในท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต มีคุณภาพสูงตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้รักษาความสด และรักษาคุณค่าของสินค้าเอาไว้ โดยราคาของผักและผลไม้อินทรีย์จะสูงกว่าสินค้าทั่วไป 30-50%

 

ด้านนายวิฑูรย์ ปัญญากุล เลขาธิการสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย กล่าวว่า ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นประชาชนระดับกลางที่มีความเชื่อมั่นที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการบริโภคสินค้าอินทรีย์จึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่หลายฝ่ายมองว่ากำลังชะลอตัว เพราะประชาชนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อพอสมควร และบริโภคเพื่อสุขภาพ

 

“คนที่บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นกลุ่มที่มุ่งมั่น และให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเอง จึงหันมาบริโภคสินค้ากลุ่มนี้ ซึ่งเป็นการทำเกษตรกรรมที่พึ่งพากลไกธรรมชาติ ปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ และฮอร์โมนทุกชนิด ผลผลิตที่ได้จึงมีสารอาหารครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อการบริโภค มากกว่าผลผลิตจากเกษตรแบบอื่นๆ ที่นิยมใช้สารเคมีเพื่อป้องกันแมลง ตลอดจนเร่งการเติบโต เพื่อประหยัดเวลาการเพาะปลูก และเพิ่มผลผลิตให้คราวละมากๆ แต่ไม่เป็นผลดีต่อการซื้อบริโภค” นายวิฑูรย์ กล่าว

 

สำหรับประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งหมด 1.4 แสนไร่ มีฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 7,564 แห่ง ปี 2549 ที่ผ่านมา มีปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งสิ้น 3.03 หมื่นตัน คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมด 948 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 520 ล้านบาท และส่งออก 427 ล้านบาท

ที่มา: 
โพสต์ทูเดย์
ผู้ประกาศ: 
user32
วันที่: 
อังคาร, กรกฎาคม 1, 2008