สถิติเกษตรอินทรีย์โลก และแนวโน้มที่เกิดใหม่ปี 2019

สถิติเกษตรอินทรีย์โลก และแนวโน้มที่เกิดใหม่ปี 2019 จาก https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2018/pdf.html

ที่มา: 
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2018/pdf.html
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
วันที่: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 18, 2019