กรมการข้าวส่งทีมวิจัยลุยเมืองจีน ศึกษามาตรฐานข้าวอินทรีย์ เสริมคุณภาพสินค้าของไทย

                คณะนักวิจัยกรมการข้าวลุยแดนมังกร ศึกษามาตรฐานผลิตข้าวอินทรีย์ ช่วยเติมเต็มการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของไทยให้ได้รับการพัฒนาเทียบเคียงมาตรฐานของประเทศจีน สามารถตอบโจทย์มาตรฐาน และความต้องการข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคจีน พร้อมเปิดโอกาสสู่การส่งออกเพิ่มขึ้นในอนาคต

                นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวและโฆษกกรมการข้าว เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายนที่ผ่านมา คณะนักวิจัยกรมการข้าวร่วมกับ ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ร่วมวิจัยและผู้ประสานงานฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามระบบมาตรฐานของจีนเพื่อการส่งออก ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

                โดยคณะได้เดินทางเข้าพบ ศ.ดร.หยิน ชาง ปิน ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันทรัพยากรทางการเกษตรและการวางแผนระดับภูมิภาค ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Agricultural Sciences : CAAS) และนายถัง เริ้น ผู้เชี่ยวชาญการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานอินทรีย์แห่งศูนย์พัฒนาอาหารอินทรีย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Organic Food Development Center : OFDC) เพื่อหารือความร่วมมือและศึกษาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ของประเทศจีนในมิติต่างๆ ทั้งการวิจัย การพัฒนาการผลิตข้าว การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของจีน และกระบวนการส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศจีน นำมาซึ่งการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน และข้อกำหนดด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้รับการพัฒนาเทียบเคียงมาตรฐานของประเทศจีน สามารถตอบโจทย์มาตรฐานและความต้องการข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคจีนได้ในอนาคต

อ่านต่อฉบับเต็ม https://www.naewna.com/local/365872

ที่มา: 
https://www.naewna.com/local/365872
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: