กระทรวงพาณิชย์ จับมือ นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ จัดงาน BIOFACH Southeast Asia 2019 และ Natural Expo Southeast Asia 2019 ปีที่ 2

               นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญและตระหนักเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเทรนด์การเลือกบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์ ปราศจากสารเคมี และสารพิษตกค้าง หรือออร์แกนิคไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่กำลังปลุกกระแสอยู่ในขณะนี้ จึงส่งผลให้มูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นถึง 104,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 3.55 ล้านล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวประมาณปีละ 20% ในส่วนตลาดเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป จีน ออสเตรเลีย ทางด้านตลาดอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปี ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ในขณะที่ความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้ประเทศไทยมีมูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นตามมาราว 3,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นตลาดภายในประเทศ 900 ล้านบาท และตลาดต่างประเทศ 2,100 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 0.06 ของมูลค่าตลาดโลก โดยมีอัตราการเติบโตในประเทศประมาณ 10% ต่อปี ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสขยายตลาดอีกมาก

              “กรมการค้าภายใน ได้ให้ความสำคัญกับเกษตรอินทรีย์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ เพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน”อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว

            สำหรับในปี 2562 นี้ ทางกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ยังคงร่วมมือกับบริษัท นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ จำกัด ประเทศเยอรมนี จัดงาน BIOFACH Southeast Asia 2019 และ Natural Expo Southeast Asia 2019 งานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Organic Gateway to Southeast Asia” โดยพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดปี 2018 : Southeast Asia ; Home of Organic ด้วยเป้าหมายแห่งการผลักดันออร์แกนิคไทยสู่ประตูการค้าโลก และมุ่งหวังในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน โดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้ประกอบการอินทรีย์ของประเทศในภูมิภาค เข้าร่วมการประชุม และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับทางผู้ประกอบการอินทรีย์ชาวไทย รวมทั้งออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาเซียน โดยตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าชมงานตลอด 4 วัน ไม่น้อยกว่า 50,000 คน ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตผู้ส่งออก ผู้ประกอบการด้านสินค้าอินทรีย์ หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรจากต่างประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไปในกลุ่มผู้ที่บริโภคสินค้าออร์แกนิคและธรรมชาติ และเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าการจำหน่ายสินค้าได้ไม่ต่ำกว่า 72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 97% และเปิดโอกาสทางการค้าและการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปตลาดในภูมิภาคและทั่วโลกได้อีกมาก”

            งาน BIOFACH Southeast Asia 2019 และ Natural Expo Southeast Asia 2019 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ก.ค. 62 โดยมีวันเจรจาธุรกิจ B2B (Trade day) : วันที่ 11-12 กรกฎาคม เวลา 10.00 -12.30 น. วันจำหน่ายปลีก : วันที่ 11-12 กรกฎาคม เวลา 12.30-20.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม เวลา 10.00-20 .00 น. และวันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 10.00 -19.00 น. ณ ฮอลล์ 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ http://th.biofach-southeastasia.com หรือทาง Facebook Fanpage : Organic & Natural Expo หรือ โทร. 0 2507 5723

ที่มา: 
https://siamrath.co.th/n/89044
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: