กรีนพีซจัดค่าย “ชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์” ให้เด็กไทยภาคภูมิใจในข้าวไทย

รูปภาพของ OMICADMIN
กรีนพีซเปิดตัวโครงการค่ายเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สำหรับเด็กและเยาวชนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ ผืนนาอินทรีย์ในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำเสนอวิธีการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความรู้และกระตุ้นเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เห็นคุณค่าของผืนดินและร่วมสร้างชุมชนที่แข็งแรง ผ่านประสบการณ์ที่จะได้รับจากการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์นี้
โครงการชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์ จัดขึ้นสำหรับเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 8 ถึง 12 ปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตจากทุ่งนาอินทรีย์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจะได้เรียนรู้ว่า กว่าเมล็ดข้าวหนึ่งเมล็ดจะได้เติบโตมาเป็นข้าวที่แสนอร่อยและอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารนั้นต้องผ่านขั้นตอน และมีวิธีการเพาะปลูกอย่างไร นอกจากนี้เด็กๆ จะได้ลงมือเรียนรู้งานในไร่นา ตั้งแต่การกำจัดวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การเก็บเกี่ยว รวมถึงการดำนาร่วมกับชาวนาในจังหวัดราชบุรีที่จะคอยดูแลให้คำแนะนำและแบ่งปันความรู้เรื่องวิธีการทำนาอย่างยั่งยืนให้แก่ทุกคนด้วย  “โครงการชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเรื่องเกษตรอินทรีย์ไม่เพียงแต่เป็นโครงการนำร่องเพื่อสร้างจิตสำนึกเท่านั้น แต่ยังเป็นการผลักดันให้สังคมได้เห็นภาพและรับรู้เรื่องราวของอาหารในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม นั่นคือ เราแทบจะไม่นึกถึงเลยว่าข้าวที่เราทานกันอยู่ทุกวันนั้นผลิตอย่างไร บางคนอาจคิดว่าข้าวที่ผ่านการใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีเป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่จริงแล้วไม่ควรเป็นเช่นนั้น โครงการนี้จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการทำการเกษตรแบบยั่งยืน และยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้สังคมวงกว้างได้ตระหนักว่ายังมีทางเลือกที่ดีกว่าในการทำเกษตรกรรม และเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวนี้เพื่อรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนไปใช้วิธีการที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น” นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว
 
โครงการค่ายสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน โดยจะจัดขึ้น 2 ครั้ง คือระหว่างวันที่ 23 — 25 เมษายน และระหว่างวันที่ 30 เมษายน — 2 พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในท้องทุ่งจริง เด็ก ๆ จะได้ทำการสำรวจและทดลองทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว รวมทั้งได้เข้าใจชุมชนและพัฒนาความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โครงการนี้จะมีเด็กและเยาวชนจากจังหวัดราชบุรีและบุตรหลานของสมาชิกกรีนพีซเข้าร่วมครั้งละ 30 คน
 
“เกษตรกรรมในทุกวันนี้ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนแล้ว นักวิชาการหลายท่านได้เตือนว่า กระบวนการผลิตอาหารในปัจจุบันที่มาจากการทำการเกษตรเชิงอุตสาหกรรม การพึ่งพาการใช้สารเคมีและการดัดแปลงพันธุกรรมนั้นไม่ใช่ทางรอดอีกต่อไป โครงการชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์จึงได้เกิดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้ที่จะเป็นแนวหน้าในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตอาหารของเราไปสู่ทางเลือกที่ดีกว่าในอนาคต” นางสาวณัฐวิภากล่าว
 
กรีนพีซรณรงค์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพทั้งในวันนี้และวันหน้า ด้วยการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน ผืนน้ำและสภาพภูมิอากาศ ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมถูกปนเปื้อนด้วยสารเคมีหรือการดัดแปลงพันธุกรรม
 
ที่มา: 
ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 15:35:47 น.
ผู้ประกาศ: 
28 เม.ย. 2553
ภาพข่าว: