กลุ่มเกษตรกร ต.หนองงูเหลือม นครปฐม คิดต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชน ด้วยการนำการท่องเที่ยวเข้ามาร่วมด้วย

          กลุ่มเกษตรกร ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม ทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานมา 4 ปีแล้ว ขณะนี้คิดต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชน ด้วยการนำการท่องเที่ยวเข้ามาร่วมด้วย เพื่อสร้างตลาดในชุมชน

            สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เมือง ล่องแพสำรวจเส้นทางที่จะนำนักท่องเที่ยวเที่ยวชม พร้อมทำกิจกรรมต่างๆ คุณณารินทร์ ทองยี่สุ่น ประธานกลุ่มฯ กล่าวว่า สมาชิกที่ทำเกษตรอินทรีย์มี 36 ราย รวมกลุ่มกันมา 4 ปีแล้ว เมื่อเห็นร่วมกันว่าใน ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม แห่งนี้มีธรรมชาติที่เอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยวร่วมด้วย จึงนำมาผสมผสานกันเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ เริ่มโครงการมาได้ 4 เดือน กำลังของบประมาณเพื่อจัดทำเรือนริมน้ำให้นักท่องเที่ยวมาพัก จัดเส้นทางจักรยานให้ชมและเรียนรู้กิจกรรมการปลูกผักและแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์

           นักท่องเที่ยวสามารถจองเข้ามา ทั้งแบบพักค้างและไม่พักค้าง คณะกรรมการกลุ่มจะจัดเส้นทางจักรยานให้เข้าชมสวนเกษตรอินทรีย์ศูนย์วิสาหกิจชุมชนและของสมาชิก ซึ่งมีหลากหลาย และนำผลิตภัณฑ์จากสวนมาปรุงเป็นอาหารให้รับประทาน 

          อาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยมาร่วมวิจัยพัฒนาโครงการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมาร่วมหารือ เพื่อจะนำนักศึกษามาทำงานในพื้นที่ ได้ประโยชน์ทั้งการที่นักศึกษาได้ทำงานจริง และวิสาหกิจชุมชนจะมีผู้มาช่วยคิดช่วยทำ หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เมือง คือ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตรงกัน คือ ให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้นจากการสร้างงานในชุมชน นำตลาดเข้ามายังชุมชน เกษตรกรอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข ทั้งยังแบ่งปันความสุขและสุขภาพที่ดีแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน.

ที่มา: 
สำนักงานข่าวไทย https://www.youtube.com/watch?v=3hCN_qY9qHQ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: