กลุ่มเกษตรอินทรีย์ “บ้านปลักธงชัย” รวมตัวปลูกผักปลอดภัยขยายตลาด

        กลุ่มเกษตรอินทรีย์ “บ้านปลักธงชัย” รวมตัวปลูกผักปลอดภัยขยายตลาด “คนรักสุขภาพ” สร้างสุขภาวะทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค

        ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสารปนเปื้อนทางการเกษตรอย่างหนัก ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ระบุตัวเลขการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่ารวมกันสูงถึง 27,922 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อน นับเป็นเรื่องที่น่าวิตกสำหรับผู้บริโภคอย่างยิ่ง

        แม้จะเป็นคนกลุ่มน้อยแต่สมาชิก กลุ่มเกษตรธรรมชาติบ้านปลักธง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังคงมุ่งมั่นผลิตพืชผักให้คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภค โดยรวมกลุ่มกันดำเนินโครงการในประเด็น “การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน” โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อ่านต่อฉบับเต็ม  https://siamrath.co.th/n/47634

 

ที่มา: 
https://siamrath.co.th/n/47634
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: