กล้วยที่จะส่งออกไปญี่ปุ่นจะต้องเป็นกล้วยที่ปลอดสารพิษ ซึ่งควรใช้วิธีปลูกที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลง

กล้วยที่จะส่งออกไปญี่ปุ่นจะต้องเป็นกล้วยที่ปลอดสารพิษ ซึ่งควรใช้วิธีปลูกที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลง

          ปัจจุบันกล้วยเป็นผลไม้ซึ่งเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น จากการสำรวจความเห็นผู้บริโภคในปี 2015 พบว่า ร้อยละ 65 ของผู้บริโภคในญี่ปุ่นรับประทานกล้วยมากที่สุด ในกลุ่มผลไม้ ซึ่งได้ครองอันดับหนึ่งของผลไม้ยอดนิยมใน ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา ขึ้นแซงหน้าแอปเปิลและส้ม แมนดาริน โดยร้อยละ 30 ของผู้บริโภคญี่ปุ่นรับประทาน กล้วยสัปดาห์ละ 4-5 วัน ผลผลิตกล้วยภายในประเทศ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ญี่ปุ่นจึงมีการปลกกล้วย ส่วนใหญ่เพียงใน 2 จังหวัดทางตอนใต้สุดของประเทศ คือจังหวัดโอกินาวา(ร้อยละ 66 ของผลผลิตรวม)และ คาโงชิมา(ร้อยละ 34) โดยมีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้น 32 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตรวมเพียง 124 ตัน  

          ทั้งนี้กล้วยที่ปลูกใน 2 พื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกล้วยพันธุ์ Shima Banana (หรือ Island Banana) การนำเข้ากล้วย ร้อยละ 99 ของกล้วยซึ่งบริโภคในตลาดญี่ปุ่นเป็นกล้วยที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี 2018 มีการ นำเข้ารวม 1 ล้านตัน มูลค่า 1.006 แสนล้านเยน (ราว 3 หมื่นล้านบาท) แหล่งนำเข้าอันดับหนึ่ง คือ ฟิลิปปินส์ มีปริมาณ 8.38 แสนตัน หรือร้อยละ 83.6 ของปริมาณนำเข้าทั้งสิ้น แหล่งนำเข้าอื่นๆ รองลงมาได้แก่ เอกวาดอร์ 1.11 แสนตัน (ร้อยละ 11.0) เม็กซิโก 2.8 หมื่นตัน (ร้อยละ 2.8 ) กัวเตมาลา 7.7 พันตัน (ร้อยละ 0.8 ) เปรู 5.8 พันตัน (ร้อยละ 0.6 ) และโคลัมเบีย 2.4 พันตัน (ร้อยละ 0.2) ตามลำดับ  การนำเข้าจากไทยในปี 2018 มีปริมาณ 2,069 ตัน หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.21 อย่างไรก็ตาม การ นำเข้าจากไทยแม้ว่าได้มีการลดลงช่วงหนึ่งคือระหว่างปี 2009-2013 แต่ตลอดระยะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 1993 ได้ แสดงแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

มาตรการนำเข้ากล้วยของญี่ปุ่น

อัตราภาษีนำเข้าปกติสำหรับกล้วย คือร้อยละ 20 สำหรับการนำเข้าในช่วง 1 เมษายน ถึง 30 กันยายนและร้อยละ 25 สำหรับการนำเข้าในช่วง 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม สำหรับกล้วยที่นำเข้าจากไทย ได้รับอัตราพิเศษภายใต้มาตรการโควตาภาษี (Tariff Quota) ของความ ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA ) โดยมีอัตราภาษีเป็นศูนย์ภายในจำนวนโควตา 8,000 ตันต่อปี ผลไม้สด แช่แข็งและอบแห้งทุกประเภทที่นำเข้าญี่ปุ่น ถูกควบคุมโดยกฎหมายคุ้มครองพืช (Plant Protection Law) เพื่อป้องกันแมลงและโรคที่ติดไปกับผลไม้ กล้วยเป็นผลไม้หนึ่งในจำนวน 8 ประเภท ซึ่งปัจจุบันญี่ปุ่นอนุญาตให้นำเข้าจากไทย โดยจะต้องเป็นกล้วยดิบและมีใบรับรองสุขอนามัยพืช ( Phytosanitary Certificate) จากกรมวิชาการเกษตรของไทย โดยต้องมีปริมาณสารตกค้างไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด

อ่านต่อฉบับเต็มในไฟล์ดาวโหลด

 

ไฟล์แนบ: 
ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: