กษ.วางงบ 900 ลบ.เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์-ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตในปี 54

รูปภาพของ OMICADMIN

           นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2554 กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการตั้งงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้งหมดประมาณ 900 ล้านบาท กำหนดเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือการปรับโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่เกษตรกรรม และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่มา: 
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)
ผู้ประกาศ: 
12 ก.พ. 2553
ภาพข่าว: