ข้อมูลการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

มาตรฐาน Organic Thailand ของกรมวิชาการเกษตร  รวบรวมข้อมูลพื้นที่ทุกจังหวัด และชนิดพืชที่ปลูก สามารถดูรายละเอียดได้ในลิ้งด้านล่าง

http://organic.doa.go.th/login/index

ที่มา: 
http://organic.doa.go.th/login/index
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: