'ข้าวสุขนครพนม' เกษตรอินทรีย์ โอท็อปนวัตวิถี บ้านสุขเจริญ

                นางนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) บ้านสุขเจริญ ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อข้าวอินทรีย์ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อในโครงการ "โอท็อป (OTOP) นวัตวิถี" ของชุมชนบ้านสุขเจริญ โดยกล่าวว่า ทางกลุ่มเริ่มทำข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีมาตั้งแต่ปี 2549 ก่อนจะ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการ ในปี 2557 ซึ่งปัจจุบันข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวภายใต้แบรนด์ "ข้าวสุขนครพนม" มีลูกค้าในต่างประเทศจำนวนมากเพราะได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเช่นจาก USDA หรือกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา, JAS ของญี่ปุ่น และปัจจุบันกำลังพยายามทำให้ได้ใบรับรอง มาตรฐานของประเทศจีน ส่วนของไทย ได้มาตรฐาน Organic Thailand โดย กระบวนการผลิตผ่านการตรวจสอบ จากผู้ตรวจสอบภายนอกปีละ 1 ครั้ง และจากผู้ตรวจสอบภายในปีละ 4 ครั้ง จึงมั่นใจได้ว่าปลอดการใช้สารเคมี อย่างแท้จริง โดยผู้สนใจสามารถเข้าไป ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ "ข้าวสุขนครพนม" เพื่อดูรายละเอียดและสอบถาม

                "ในตำบลบ้านผึ้งมีผู้เข้าร่วม 500 ครอบครัว เนื้อที่ 12,000 ไร่ ปีหนึ่งผลิตได้ 4,000 ตัน แต่เมื่อรวมกับ เครือข่ายทั้งจังหวัด ปีนี้จะสีข้าวให้ได้ 10,000 ตัน ที่หมู่บ้านสุขเจริญ ตำบลบ้านผึ้ง ของเราเน้นหนักเรื่องข้าวอินทรีย์ ในยี่ห้อข้าวสุขนครพนมสามารถสั่งซื้อ ได้เพราะเราจัดส่งทั่วประเทศ แล้ว ก็มีร้านจำหน่ายที่กรุงเทพ ที่ตลาด อ.ต.ก." 

ที่มา: 
https://www.ryt9.com/s/nnd/2931158
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: