ดันไทยผู้นำสินค้าอินทรีย์ของโลก

นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ ปรากฏประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการยกระดับเข้าสู่งานระดับนานาชาติ BIOFACH Southeast Asia 2019 และ NATURAL EXPO Southeast Asia 2019 ซึ่งกรมจะจัดร่วมกับ บริษัท นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ จำกัด ประเทศเยอรมนีในเดือนกรกฎาคม 2562

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ เกษตรกรรมอินทรีย์ ประมาณ 0.357 ล้านไร่เป็นลำดับที่ 3 ในกลุ่มอาเซียน รองจากอินโดนีเชีย และฟิลิปปินส์ ในขณะที่มีการบริโภคสินค้าอินทรีย์สูงถึงประมาณ 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดภายในประเทศ 900 ล้านบาท และตลาดต่างประเทศ 2,100 ล้านบาท โดยตลาดอินทรีย์ในภูมิภาคยุโรปเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย มูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของมูลค่าตลาดโลก ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสขยายตลาดเกษตรอินทรีย์อีกมากทั้งการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก เพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอินทรีย์ที่สำคัญของอาเซียน และในระดับโลก

“กรมพร้อมผลักดันมาตรการส่งเสริมทั้งในด้านการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและมีมูลค่า เพื่อทำให้สินค้าอินทรีย์ของไทยเป็นตัวจริงในตลาดโลก” นางสาวสุทัศนีย์ กล่าว

ที่มา: 
https://www.naewna.com/local/372709
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: