ที่ปรึกษา รมช.เกษตรลงพื้นที่ผลักดันเกษตรอินทรีย์ให้มีตลาด

                นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นและให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรทำนาเกษตรอินทรีย์ นาโส่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ซึ่งนายธีระ วงษ์เจริญ ได้รับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลเอาจริงมากในการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ โดยในตอนนี้ความต้องการของตลาดมีมาก แต่ผลผลิตมีน้อย ดังนั้นต่อไปนี้เราต้องเปลี่ยนข้าวและผักผลไม้เป็นอินทรีย์ทั้งหมด ให้ครบวงจรการผลิต

                พร้อมทั้งให้มีเพียงพอกับความต้องการของตลาด เราจะมีร้านค้าออแกนิค หรือที่เรียกว่า organic station ในโรงพยาบาลทุกจังหวัด มีตลาดชุมชน เพราะฉะนั้นเรื่องช่องทางการตลาดมีมากมาย อยู่ที่เกษตรกรจะผลิตเพียงพอหรือไม่ ทันกับความต้องการของตลาดหรือไม่ โอกาสมาแล้ว ขอให้พี่น้องเกษตรกร ยึดมั่นในอุดมการณ์ อย่าละทิ้งโอกาสอันดีงามนี้

                พร้อมกันนี้นายธีระ วงษ์เจริญ ยังได้เป็นตัวแทน มอบปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่ ซึ่งประกอบไปด้วย สารเร่งสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ วัตถุดิบในการผลิต และถังพลาสติกที่ใช้ในการหมักน้ำชีวภาพ

ที่มา: 
http://www.fourarmy.com/45436
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: