ท็อปส์ MOU เชื่อมโยงสินค้าเกษตรท้องถิ่นและเกษตรอินทรีย์

ท็อปส์ MOU เชื่อมโยงสินค้าเกษตรท้องถิ่นและเกษตรอินทรีย์

          คุณเมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ลงนามความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงสินค้าเกษตรท้องถิ่นและเกษตรอินทรีย์ กับสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงร่วมกับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือองค์กรธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักผลไม้ที่สะอาดและปลอดภัย และร่วมสร้างมาตรฐานคุณภาพและราคาให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ผลิตคนไทยในพิธีลงนาม MOU ได้รับเกียรติจากท่านบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์, ท่านอรัญ วงศ์อนันต์ ที่ปรึกษารัฐมาตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ ท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติร่วมงานและเป็นสักขีพยาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ, คณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล และ คณะผู้บริหาร ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต

          การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตและผู้ผลิต จะสามารถช่วยเหลือและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน  ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัล และ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ได้เปิด จริงใจ Farmers’ Market  ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางกระจายสินค้าให้เกษตรกรและเปิดโอกาสให้เกษตรกรพบปะผู้ซื้อโดยตรง  ถือเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านค้าปลีกของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลหลายๆแขนงเข้าไว้ด้วยกัน  เช่น ในด้านสถานที่จำหน่ายสินค้า (Marketplace) ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา โดย ท็อปส์  เป็นผู้เซตระบบการขาย โดยมี 2 แบบ คือ ขายสินค้าเงินสด และขายผ่านท็อปส์  ซึ่งทั้ง 2 แบบ เกษตรกรจะมาขายสินค้าด้วยตนเอง และช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิตสินค้า เพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของลูกค้า มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และได้จัดให้มีจุดตรวจสารพิษตกค้าง ตามมาตรฐานร่วมจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ท็อปส์, สาธารณสุขจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  เพื่อให้คนในจังหวัดได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง

ที่มา: 
https://corporate.tops.co.th
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: