ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์บ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี

                บ้านดงเย็น อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว์ มีผลผลิตตลอดทั้งปี จุดเด่นของบ้านดงเย็น คือ ความเข้มแข็งในการรวมตัวของชาวบ้านอย่างแท้จริง โดยมี อพท.เข้ามาสนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน ปัจจุบันขยายผลสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างความสุขและรายได้ให้กับคนในชุมชน

                ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น หนึ่งในผู้ริเริ่มรวมกลุ่มชาวบ้านดงเย็น อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี หันมาทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผักปลอดสารเคมี เพื่อสุขภาพดีและแข็งแรงของคนในชุมชน ปัจจุบันขยายผลสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ที่มาเพิ่มองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชน

                นักท่องเที่ยวจะได้ปั่นจักรยานสร้างสุข เรียนรู้วิถีการเกษตรจากชาวบ้านดงเย็น ทุกๆ บ้านจะปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดตามรั้วบ้าน และกระถางวัสดุเหลือใช้ เช่น ถัง กะละมัง ตะกร้า ถึงเวลาก็รดน้ำใส่ปุ๋ย ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทำจากไส้เดือนและมูลสัตว์ จึงทำให้ผักปลอดสารพิษ มีสีเขียวสวยงามน่ารับประทาน และให้ผลผลิตตลอดทั้งปี

                นอกจากนี้ บางบ้านยังเพาะเห็ดนางฟ้าดอกโตๆ ในโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ รวมทั้งเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีแบบธรรมชาติ ปล่อยอิสระ มีพื้นที่ให้ไก่ได้วิ่งเล่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ออกไข่มามีคุณค่าทางโภชนาการสูง

 

ที่มา: 
https://www.youtube.com/watch?v=g6pliF7C77M
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: