นมอินทรีย์ (Organic Milk) มีไม่พอขาย ขาดตลาดวันละ 2.3 ตัน

               น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจนมอินทรีย์กันมากขึ้น ข้อมูลการสำรวจตลาดน้ำนมอินทรีย์ (Organic Milk) ของกรมปศุสัตว์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตลาดในประเทศมีความต้องการน้ำนมอินทรีย์วันละ 3 ตัน ในขณะที่ผลิตได้แค่วันละ 700 กก.เท่านั้น เหตุผลที่กลุ่มผู้บริโภคในไทยมีความต้องการดื่มน้ำนมโคอินทรีย์มากขึ้น เพราะในน้ำนมโคอินทรีย์ มีโอเมก้า 3 ชนิดเดียวกับที่มีอยู่ในปลาทะเล มีกรดไขมันดี (CLA) และมีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)

                “การทำฟาร์มโคนมเพื่อให้ได้น้ำนมอินทรีย์ จะเน้นคุณภาพน้ำนมเป็นอันดับแรก แตกต่างจากการทำฟาร์มโคนมทั่วไปที่ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเน้นปริมาณ ปี 2556 กรมปศุสัตว์ได้เริ่มทดลองวิจัยระบบการเลี้ยงโคนมให้เป็นระบบอินทรีย์ ตามศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์พื้นที่ต่างๆ เพื่อศึกษาระบบการจัดการภายในฟาร์ม พืชอาหาร จากนั้นปี 2559 จึงทดลองทำฟาร์มโคนมอินทรีย์แห่งแรกในพื้นที่ฟาร์มเกษตรโคนมกลุ่มกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และปี 2562 ได้คัดเลือกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จำกัด จ.ลพบุรี ซึ่งมีการจัดการทั้งระบบน้ำและแปลงเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ ระบบปิด เป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์แห่งที่ 2” อ่านต่อฉบับเต็ม https://www.thairath.co.th/news/local/1577641

ที่มา: 
https://www.thairath.co.th/news/local/1577641
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: