นม ออแกนิกส์ “Organic Milk” ทางเลือกของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในแคนาดา

นม ออแกนิกส์ “Organic Milk” ทางเลือกของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในแคนาดา

          ชาวแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ผู้คนส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญต่อสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหาร หรือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่รักและห่วงใยสุขภาพ (Health Conscious) มากประเทศหนึ่งในโลก

          ทุกวันนี้ร้านกาแฟส่วนใหญ่ จะมีออปชั่น “ผลิตภัณฑ์นม” (ที่ใส่ในเครื่องดื่มกาแฟ) ให้ลูกค้าเลือกอย่างมากมาย

          ตั้งแต่ นมออแกนิกส์ (Organic Milk) นมไขมันต่ำ (Low Fat Milk) นมแพะ (Goat Milk) หรือพวก Diary Free Milk (ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกที่สกัดจากธัญพืช) อาทิ นมถั่วเหลือง นมถั่วแอลมอนด์ รวมถึง นมข้าวโอ๊ต (Oat Milk) ที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น และสาเหตุการเลือกบริโภคก็มีเหตุผลในการเลือกที่แตกต่างกัน ไม่เพียงแค่เรื่องสุขภาพเท่านั้น แต่ชาวแคนาดาบางกลุ่มได้เลือก “Choice” การบริโภค ที่อิงจากความเชื่อ อุดมคติ อาทิ กลุ่ม Vegan ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์รวมถึงผลิตภัณฑ์นม หรือผู้บริโภคบางคนจะหลีกเลี่ยง นมถั่วเหลือง เพราะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่า การขยายพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง โดยเฉพาะในแถบประเทศลาตินอเมริกานั้น ได้ทําลายพื้นที่ป่าในธรรมชาติ (Deforestation) ซึ่งเป็นการทําลายป่า ไม่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําให้หันเลือกไปผลิตภัณฑ์อย่างอื่นๆ แทน ซึ่งความซับซ้อนความคิดอ่านของผู้คนทําให้พฤติกรรมผู้บริโภค มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งแม้แต่ร้านกาแฟก็ต้องปรับตัวตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่เครื่องดื่มที่ถูกเรียกว่า “นม” นั้นมีความหลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน >>อ่านฉบับเต็ม<<

ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: