บทบาทของเอกชนที่ช่วยผลักดันเกษตรอินทรีย์

              นายมนตรี บุญจรัส ประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัทไทยกรีน อะโกร จำกัด ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย ได้รับเกียรติร่วมเสวนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และบรรยายในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์หัวข้อ “บทบาทของเอกชนที่ช่วยผลักดันเกษตรอินทรีย์” เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรได้รับข้อมูลด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กระตุ้นและสร้างความตระหนักให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในกิจกรรมสร้างการรับรู้การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้โฮเทล จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ที่มา: 
http://www.konkao.net/read.php?id=36228
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: