ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ในงาน "รวมพลคนอินทรีย์ ปี 53"

รูปภาพของ OMICADMIN

ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
24 ก.พ. 2553
ภาพข่าว: