ผู้ประกอบการฮ่องกงเชื่อมั่นสินค้าออแกนิคไทย

ผู้ประกอบการฮ่องกงเชื่อมั่นสินค้าออแกนิคไทย

              สคต. ฮ่องกง ได้เข้าพบ Ms. Ng Nerrisa บริษัท The Path of Health Ltd. ทำให้ทราบความต้องการของทางบริษัท และโอกาสของสินค้าไทยที่สามารถจะขยายการส่งออกไปยังตลาดฮ่องกง สินค้าไทยมีคุณภาพ น่าเชื่อถือและเป็นที่นิยมของชาวฮ่องกง ประกอบกับผู้ประกอบการไทยควรพัฒนารูปแบบ สร้างสรรค์ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีให้ควบคู่ไปกับแนวโน้มการตลาด ตลอดจนการศึกษากฎระเบียบสินค้า คุณภาพ การส่งมอบสินค้าก่อนการ ส่งออก นอกจากนี้ สคต. ฮ่องกง ได้เชิญบริษัทดังกล่าวเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอาหาร Thaifex 2018 ในโอกาสต่อไป หากผู้ประกอบการไทยสนใจที่จะขายสินค้าสามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัทที่อีเมล์ norrisa@manna.hk

>>รายงานฉบับเต็ม<<

 

ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: