ผู้ว่าฯชุมพร เปิดเสวนา ”เขย่าทัศน์เกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรอินทรีย์วิถีชุมพร" เร่ง ตั้ง บ.เกษตรกรรมยั่งยืน

            วันที่ 25 สค.62 ที่หอประชุมใหญ่ อาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการเปิดเสวนาหัวข้อ”เขย่าทัศน์เกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรอินทรีย์วิถีชุมพร”โดยมี ดร.พูลศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรให้การต้อนรับ มีเกษตรกรจำนวนมากร่วมเสวนา นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า”เกษตรอินทรีย์มีจุดเริ่มต้นจากยุโรปและต่อมาได้แพร่หลายไปยังสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกจนปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตทางการเกษตรที่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางมีการพัฒนาระบบตลาดและมาตรฐานการผลิตมารองรับเป็นการเฉพาะ แต่จริงๆแล้วนี่คือวิธีการผลิตของปู่ย่าตายายชาวไทยมาแต่อดีต สำหรับประเทศไทยการบุกเบิกเกษตรกรรมอินทรีย์และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกิดจากการผลักดันขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ยโสธรและเชียงใหม่ ประสบการณ์การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ขององค์กรพัฒนาเอกชนจนสามารถพัฒนาการตลาดอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้พรรคการเมืองนำนโยบายเกษตรอินทรีย์ไปใช้สำหรับการหาเสียงจนที่สุดนโยบายเกษตรกรรมอินทรีย์ได้ถูกบรรจุไว้ในนโยบายของประเทศ การให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเกษตรยั่งยืนภายใต้แนวความคิดเกษตรอินทรีย์วิถีชุมพร ตลอดจนการร่วมจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนจังหวัดชุมพรที่จะเป็นองค์กรขับเคลื่อนการเกษตรของจังหวัดชุมพรให้ไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

            ในส่วนของการอภิปราย ในหัวข้อ”เกษตรอินทรีย์วิถีชุมพร” มีนายสุธี สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร นายไพโรจน์ กระจ่างโพธิ์ ประธานมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชุมพร นายมานพ จินาไหม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน ธกส. มี ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินรายการ

            นอกจากนั้นยังมีการเสวนาในการตั้งแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนชุมพร โดยการจัดตั้งบริษัทเกษตรกรรมยั่งยืนวิสาหกิจเพื่อสังคมชุมพร มีดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ  นายทวีวัฒน์  เครือสาย  นายไสว  แสงสว่าง  ผศ.ชลดรงค์ ทองสง ร่วมในการขับเคลื่อนการจัดตั้ง อีกทั้งยังมี นายวนัส แต้ไพสิทธิพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ในเครือบริษัทเบทาโกร ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการอภิปราย เสวนาในครั้งนี้ด้วย

 

ที่มา: 
https://www.77kaoded.com/content/771280
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: