ผู้ว่าฯ สุรินทร์ เตรียมผลักดันเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้สุรินทร์เป็นเมืองอาหารปลอดภัย ส่งออกและเพิ่มรายได้อย่างเร่งด่วน

            นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากเร่งเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน คือ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้เหมือนที่เคยทำไว้เมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว มุ่งสนับสนุนให้จังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองแห่งอาหารปลอดภัย ถือว่าจังหวัดสุรินทร์มีโอกาสค่อนข้างมากในการเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และไม่ใช่เฉพาะจำหน่ายภายในประเทศ แต่ยังมองถึงการส่งขายยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ด้วย

            อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ยังมั่นใจว่า การทำเกษตรอินทรีย์และผลิตอาหารปลอดภัย ถ้าหากดำเนินการดีๆ ในอนาคตจะสามารถสร้างรายได้เพิ่ม ควบคู่ไปกับเรื่องสุขภาพที่ดีของประชาชนไปพร้อมกัน ถือเป็นเรื่องที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนต่อไป

ที่มา: 
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191008114121812
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: