พบปราชญ์ชาวบ้านชัยภูมิ - เดินหน้า ปชส.ทางด่วนข้อมูลการเกษตร

รูปภาพของ OMICADMIN

ทีมงาน Famer Info. จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ที่บ้านนายบุญชิต สมัตถะ ปราชญ์เกษตรบ้านท่าแจ้ง ม.15 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ภายในศูนย์มีการทำเกษตรแบบผสมผสานเน้นเกษตรอินทรีย์ โดดเด่นในการตัดแต่งกิ่งไม้ผล แต่ละปีจะมีผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ประมาณ 2,000 คน/ปี ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้พบคณะของสหกรณ์อำเภอในจังหวัดชัยภูมิมาอบรมศึกษาดูงาน ทีมงานจึงมีโอกาสขึ้นเวทีพูดคุยประชาสัมพันธ์โครงการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 นำซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือระบบดีแทค แผ่นพับ โบชัวโครงการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 แจกจ่ายให้กับคณะของสหกรณ์อำเภอฯ ถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ที่มา: 
เครือข่ายวิทยุ ร่วมด้วยช่วยกัน 1/04/53
ผู้ประกาศ: 
19 เม.ย. 2553
ภาพข่าว: