พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ " การส่งเสริมสร้างกระแสเพิ่มการตระหนักรู้ คุณประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค

                สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์  ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ " การส่งเสริมสร้างกระแสเพิ่มการตระหนักรู้ คุณประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค ระหว่างวันที่  ๒๖- ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ อำเภอเมืองสุรินทร์ และในวัน ๒๖ เม.ย.  เวลา ๐๙.๐๐ น. จัดให้มีพิธีเปิดการสัมมนาฯ โดยนายพรพจน์ บัณฑิตานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และนายสุพจน์ แสงชัย พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  จากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๕๐ คน โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อให้ผู้สนใจได้เป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ต่อไป

ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: