พาณิชย์จับมือท็อปส์ นำสินค้าเกษตรอินทรีย์ขึ้นห้าง หวังสร้างยอดขายให้เกษตรกรทั่วประเทศ 1พันล้านบาทต่อปี

พาณิชย์จับมือท็อปส์ นำสินค้าเกษตรอินทรีย์ขึ้นห้าง หวังสร้างยอดขายให้เกษตรกรทั่วประเทศ 1พันล้านบาทต่อปี

          กระทรวงพาณิชย์จับมือเอกชน เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างโมเดลการเชื่อมโยงเกษตรกร/ภาคประชาชนขายสินค้าใน”ตลาดจริงใจ” โดยผนึกกำลังท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นที่ขาย ยึดเอาเซ็นทรัล พลาซ่า สาขาอุดรธานี เป็นแห่งแรกนำร่อง ตั้งเป้าปี2562   ขยายให้ได้ 10 แห่งในภูมิภาค และสร้างยอดขายให้ได้ 1,000  ล้านบาท

           วันที่ 28  มกราคม 62  เวลา14.00 น. ที่บริเวณลาน  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี  ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เชื่อมโยงสินค้าเกษตรจากเกษตรกรท้องถิ่น และ เกษตรอินทรีย์เข้าสู่ห้างท็อปส์ ซูเปอร์ มาร์เก็ต ระหว่าง นายเชษฐ์ สุขประเสริฐ ประธานสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย  กับ นางสาวเมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด โดยมี นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี และเป็นสักขีพยาน พร้อมกับ นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  และ นายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ร่วมกันเป็นสักขีพยาน

          นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร  ปลัดกระทรวงพาณิชย์   เปิดเผยว่า  ทางกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต     ที่เป็นที่ต้องการของตลาด  แล้วให้ตลาดจริงใจที่ตั้งอยู่ในห้างท็อปส์ ซูเปอร์ มาร์เก็ต   เป็นผู้จำหน่าย ในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรมาเป็นผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวเอง ทั้งนี้โดยมุ่งให้ผลิตผลเกษตรกรรมเหล่านั้น เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย ปลอดสารพิษ โดยการจำหน่ายในตลาดจริงใจนั้นจะสามารถจำหน่ายเป็นเงินสดได้

            ทั้งนี้โดยกระทรวงพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดที่เป็นเป้าหมายนำร่องโมเดลในรูปแบบดังกล่าว ร่วมกับ ทางบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล และ ห้างท็อปส์  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ในส่วนภูมิภาค โดยใช้พื้นที่ของห้างท็อปส์ ซูเปอร์ มาร์เก็ต จังหวัดอุดรธานี  และสหพันธ์เกษตรกรยั่งยืน แห่งประเทศไทย สร้างโมเดลนำร่องเป็นแห่งแรก โดยเป็นผลผลิตจากชุมชนกว่า 300 รายการ ไปตามฤดูกาลตลอดทั้งปี จาก 50 ตำบล 20 อำเภอ

            จุดเด่นของรูปแบบใหม่นี้ จะให้เกษตรกรมาเป็นผู้ขายในตลาดจริงใจด้วยตนเองและสามารถจำหน่ายเป็นเงินสดได้  เพื่อให้เกษตรกรมีเงินสดหมุนเวียนสำหรับนำสินค้ามาขายหมุนเวียนได้คลอดเวลา  โดยในปี 2562 จะให้มีการขยายโมเดลตลาดจริงใจไปให้ครบ 10 จังหวัดได้แก่ เชียงราย อุบลราชธานี ขอนแก่น ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี และคาดว่าจะ สามารถขยายยอดขายได้ 1,000  ล้านบาท ซึ่งจะทำให้เกษตรกรของประเทศมีความมั่นคง สร้างชุมชนเข้มแข็ง

          นอกจากผลผลิตผลเกษตรอินทรีย์ที่เกษตรกรผลิตขึ้นมาตอนนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความตกลงร่วมมือกัน โดยกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ จะเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิต หรือเรียกว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ผลิต  กระทรวงพาณิชย์ เป็นฝ่ายการตลาด โดยมีหลักการอยู่บนนโยบาย “การตลาดนำการผลิต”

          ซึ่งในปัจจุบันนี้นั้น ตลาดรองรับเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย ปลอดสารพิษ นอกจากจะมีตลาดภายในประเทศแล้ว  ก็ยังตลาดต่างประเทศรองรับอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งในยุโรป อเมริกา อาเซีย ความต้องการของตลาดเกษตรอินทรีย์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก  สำหรับตลาดในประเทศเราจะต้องเริ่มและสร้างตลาดให้เข้มแข็งก่อน ด้วยการที่กระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้หาตลาดและปริมาณความต้องการ  แล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นฝ่ายผลิต จะทำให้การผลิตและการตลาดสามารถเดินเคียงกันไปข้างหน้าได้

           สำหรับปัจจุบันการตลาดนำการผลิต ได้ถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติแล้ว ซึ่งการตลาดและการผลิต จะต้องไปด้วยกัน  และการที่ฝ่ายราชการ ฝ่ายเอกชน โดยการนำของ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เป็นผู้นำ จนกลายเป็นพันธมิตรกันแล้ว และเอาจังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่นำร่องโมเดล ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

 

 

ที่มา: 
https://www.77jowo.com/contents/118573
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: