พาณิชย์ ต่อยอดเว็บไซต์เกษตรอินทรีย์ ขึ้นแท่นแหล่งข้อมูลอันดับ 1 ของไทยเตรียมจัด 10 ปี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ กระตุ้นบริโภคภายในเข้มแข็ง

รูปภาพของ OMICADMIN

กระทรวงพาณิชย์ เชื่อปี 53 ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ยังคงเติบโตทั้งในและนอกประเทศ รุกพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (CIM) ขยายผลเป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านแหล่งผลิตและการตลาดทั้งหมดในประเทศไทย ชูครึ่งปีแรกเน้นจัดอบรมให้ความรู้ด้านบริหารจัดการข้อมูลใน 4 ภาคทั่วประเทศ พร้อมจัดงานใหญ่ครบรอบ “10 ปี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์โหมกระแสการบริโภคในประเทศคึกคัก

นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์” (Commerce Intelligence of MOC : CIM ) ขึ้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ โดยจัดทำเว็บไซต์ www.organic.moc.go.th สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งในด้านการผลิตและการทำตลาดให้ผู้สนใจได้ศึกษาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั้น ซึ่งก็ประสบความสำเร็จสร้างสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากกว่า 2 แสนราย

อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในปี 2553 นี้ ส่งผลให้ กระทรวงพาณิชย์ ต้องเร่งหามาตรการรองรับโอกาสและภาวะการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแนวทางสำคัญประการหนึ่ง คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลฯ และพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ CIM โดยได้มอบนโยบายให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ลงพื้นที่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ไทยของกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 4 ภาค เพื่อให้เว็บไซต์ CIM เป็นแหล่งข้อมูลการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีความทันสมัยทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลทางการตลาดที่ดีถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดกลยุทธ์เพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ยิ่งถือเป็นโอกาสในการส่งออกของผู้ประกอบการไทย ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อม โดยนำร่องจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นครั้งแรกไปแล้วที่จังหวัดอุบลราชธานี และจะเริ่มขยายพื้นที่การจัดงานไปยังภาคอื่นๆ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 26 เมษายนนี้ จากนั้นวันที่ 20 พฤษภาคม ขึ้นเหนือไปจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ และปิดท้ายด้วยภาคกลาง ในวันที่ 17 มิถุนายน ศกนี้ ที่จังหวัดนนทบุรีนางพิมพาพรรณ กล่าว

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึง การจัดงาน “10 ปี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 26 — 28 พฤษภาคม ศกนี้ ที่สนามแสดงช้าง จ.สุรินทร์ ว่าเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการพัฒนาสู่วิถีทางของการทำเกษตรอินทรีย์ของชาวจังหวัดสุรินทร์ ผ่านการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การเสวนาถึงความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนแผนงานและทิศทางในอนาคตจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงเกษตรอินทรีย์ไทย การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์กว่า 60 คูหาในราคาพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของOrganic Business Community Model นิทรรศการและคลินิกให้คำปรึกษา ด้านการผลิต การตลาด การรับรองมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรม อย่างครบถ้วน อีกด้วย จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้สนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์จะได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้า เพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและผลักดันการส่งออกต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-511-1384 หรือ www.organic.moc.go.th

ที่มา: 
ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 7 เมษายน 2553 17:52:43 น.
ผู้ประกาศ: 
28 เม.ย. 2553
ภาพข่าว: