"พาณิชย์" หนุนเกษตรกรเร่งทำเกษตรอินทรีย์

          “สนธิรัตน์” ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฮักน้ำจาง ดันทำเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่อง เผยจะช่วยดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มั่นใจช่วยสร้างรายได้อีกมาก ระบุยังจะช่วยหาตลาดรองรับ ปลื้มสามารถส่งขายในบิ๊กซี ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงพยาบาล และตลาดต่างๆ ล่าสุดดึงเอกชนเซ็น MOU ซื้อผลผลิตอีก 2 ราย ส่วนการพบปะกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านค้าขอบคุณที่ช่วยเพิ่มรายได้ ชาวบ้านขอบคุณที่ช่วยลดค่าครองชีพ ขอคงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ตลอดไป นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฮักน้ำจาง บ้านนากว้าว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ของกลุ่ม และไปดูว่ามีอะไรที่กระทรวงพาณิชย์จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มเติมได้บ้าง เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและช่วยเพิ่มรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นเพราะหากกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากมีความเข้มแข็งขึ้นตามไปด้วย

          ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ให้คำแนะนำกับกลุ่มเกษตรกรว่าน่าจะช่วยกันพัฒนาให้พื้นที่เพาะปลูกพืชผักอินทรีย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้คนเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรวิธีการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเมื่อมีคนมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ผลผลิตที่เพาะปลูกจำหน่ายได้มากขึ้น โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางให้ช่วยเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ในด้านการหาตลาดรองรับผลผลิต กระทรวงฯ พร้อมที่จะช่วยประสานไปยังร้านค้าที่อยู่ในการส่งเสริม ทั้งร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ฟาร์มเอ้าท์เล็ต ตลาดต้องชม รวมถึงห้างสรรพสินค้า และภาคเอกชนอื่นๆ ให้ช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำไปจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันทราบว่าสามารถส่งไปจำหน่ายในห้างบิ๊กซี และแม็คโคร สาขาลำปาง ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาลำปาง และยังเห็นด้วยกับแนวทางของกลุ่มฮักน้ำจางที่ได้รวมตัวกันและทำการตลาดด้วยตนเอง เช่น การนำไปขายที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง (ทุกวัน) หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง (จันทร์ , ศุกร์) ส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลลำปาง และการจัดตลาดสีเขียว ณ แปลงผักส่วนกลางเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ล่าสุดได้ช่วยประสานหาตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจาง โดยได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างกลุ่มเกษตรกรฯ กับผู้ประกอบการ 2 ราย คือ บริษัท ประชารัฐสามัคคีจังหวัดลำปาง จำกัด และบริษัท ลำปางเสรีกรุ๊ป จำกัด ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรฯ มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น 

ที่มา: 
http://www.thaiorganictrade.com/news/1124
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: