มข.เปิดตัว! “ชุมชนต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0”

          ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดตัวชุมชนต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0 ปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีผลิตเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เผยตลาดต้องการสูงผลิตป้อนไม่ทัน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (14 ธ.ค.) ที่ห้องบริรักษ์ 1 ชั้น 8 โรงแรมวีวิช อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น รศ.เพียรศักดิ์ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า มข.เป็นประธานเปิดสัมมนาเปิดตัวโครงการชุมชนต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ 4.0 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด 12 ชุมชน โดยมี รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.มงคล ต๊ะอุ่น นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ สังกัดสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธนาปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

          โดยมีผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกกลุ่มชุมชนต้นแบบสินค้าเกษตร เชลซียุค 4.0 คณะกรรมการดำเนินการโครงการชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 4.0 ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

          รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ปัจจุบันวิถีชีวิตยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตของเรามากขึ้น ดังนั้นเกษตรกรที่ปรับตัวสามารถใช้เทคโนโลยีได้ทัน ก็จะได้รับความรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปและการตลาด โดยทีมงานที่มีความสามารถและประสิทธิภาพที่จะพาพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และสร้างรายได้ที่ดียิ่งขึ้น

 

อ่านต่อฉบับเต็ม :: https://mgronline.com/local/detail/9610000124000

 

ที่มา: 
https://mgronline.com/local/detail/9610000124000
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: