มหาสารคาม…ขอเชิญ ชม ชิม ช็อป แชร์ ผลิตผลทางการเกษตรวิถีเกษตรอินทรีย์

มหาสารคาม…ขอเชิญ ชม ชิม ช็อป แชร์ ผลิตผลทางการเกษตรวิถีเกษตรอินทรีย์ ในงาน”มหกรรมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของดีมหาสารคามวันที่ 13 – 15 ก.พ.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ที่มา: 
https://www.sarakham360.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
ภาพข่าว: