รวมพลังเกษตรอินทรีย์"วันดินโลก"

"แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี"  รวมพลังเกษตรอินทรีย์"วันดินโลก"

 

               รวมพลังคนสร้างสรรค์โลกตามรอยพ่อของแผ่นดินส่งต่อองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรทั่วไทย หวังให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก แหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ ตามวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล ที่มี “อ.ยักษ์” วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวเรือใหญ่ในการผลักดันเชิงนโยบายด้วยการระดมเครือข่ายพันธมิตร 5 ภาคส่วน

            อันประกอบด้วย  ภาครัฐ  เอกชน นักวิชาการ  ประชาชนและสื่อสารมวลชน มาร่วมเกี่ยวก้อย รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ทั่วไทย ภายใต้โครงการ “แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี” หรือการลงแขกช่วยเหลือกันพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ก่อนระดมพลเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ครั้งใหญ่ใน “วันดินโลก” วันที่ 5 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ เพื่อป่าวประกาศให้ตัวแทนประเทศต่างๆ ที่มาร่วมงาน 108 ประเทศรับรู้ว่า ประเทศไทยคือแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ปราศจากสารพิษทั้งปวง  อ่านต่อฉบับเต็ม คมชัดลึก

ที่มา: 
http://www.komchadluek.net/news/agricultural/331136
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: