รัฐบาลของสิงคโปร์ส่งเสริมการบริโภคข้าวสุขภาพ

รัฐบาลของสิงคโปร์ส่งเสริมการบริโภคข้าวสุขภาพ

รัฐบาลสิงคโปร์มีกำลังรณรงค์เกี่ยวกับโรคเบาหวานอย่างจริงจังมาหลายปี โดยกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ (Ministry of Health Singapore) มีการประชำสัมพันธ์ให้ความรู้

คำปรึกษา เกี่ยวกับสำเหตุของการเกิดโรค โปรแกรมการตรวจวัดความเสี่ยง การรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและส่งเสริมการบริโภคข้าวกล้อง ข้าว Low GI โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับข้าวกล้องทั้งคุณค่ำทางอาหารและคุณประโยชน์จนถึงวิธีการรับประทาน ผ่านทาง Website และ Mobile Apps ของ Ministry of Health 

          เมื่อวัน ที่ 20 สิงหาคม 2560 Mr. Lee Hsien Loong  นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้กล่าวในวันชาติถึงเรื่องการต่อสู้กับ โรคเบาหวานของสิงคโปร์ “โรคเบาหวานเป็นภาวะวิกฤตด้านสุขภาพ"

โดยกล่าวว่า ร้อยละ 17 ของชาวมาเลย์ในสิงคโปร์ เป็นโรคเบาหวานและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งของโรคอ้วนในหมู่ชาวมาเลย์ รวมถึงการแนะนำวิธีแก้ปัญหานี้สำหรับชาวสิงคโปร์ อาทิ การตรวจสุขภาพเป็นประจำปีเพื่อให้ทราบว่าเป็นโรคเบาหวานหรือความเสี่ยงต่อโรคนี้หรือไม่ รวมทั้งการออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การเลือกรับประทานอำหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น มีส่วนประกอบของน้ำมัน น้ำตาล และเกลือน้อยลง การเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคจากการบริโภคข้าขาวเป็นข้าวกล้อง หรือข้าวขาวผสมกับข้าวกล้อง เนื่องจากข้าวกล้องมีชั้นรำและจมูกข้าวที่เต็มไปด้วยสารอาหาร อาทิ ธาตุ สังกะสี ธาตุเหล็ก อีกทั้ง มีเส้นใยอำหารสูง ช่วยชะลอการดูดซึมกลูโคสของร่างกาย ซึ่งแตกต่างข้าวขาวที่น้ำตาลสูงกว่าข้าวกล้อง ส่งผลให้ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

       อ่านรายงานฉบับเต็มได้จากลิ้งที่แนบมาด้วย

 

ไฟล์แนบ: 
ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: