รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรม“วิถีเกษตรอินทรีย์ประชารัฐ” จ.อุดรธานี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรม “วิถีเกษตรอินทรีย์ประชารัฐ” และพบปะเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ จ.อุดรธานี

                8 เม.ย. 61 ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรม“วิถีเกษตรอินทรีย์ประชารัฐ” สานต่อนโยบายเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุดรธานี ภายใต้คณะทำงานประชารัฐจังหวัดอุดรธานี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหันเทา ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข่าวสารของประชาชน โดยมีตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

                ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ ก่อตั้งกลุ่ม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 จากสมาชิก 45 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 136 คน สร้างรายได้จากผลผลิตมะม่วงนอกฤดูกาล หลากหลายพันธุ์ มีผลผลิตต่อไร่ ประมาณ 1,200 กิโลกรัม เกษตรกรมีรายได้ต่อปี 120 ล้านบาท สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหันเทา ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ ผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ สมาชิกปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งตำบลจำนวน 500 คน มีสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปสำเร็จ จัดจำหน่าย 3 แหล่งได้แก่ ตลาดนัด , ร้าน TOP ซุปเปอร์คุ้ม ในเขตจังหวัดอุดรธานีทุกสาขา และตลาดเกษตรธงฟ้าประชารัฐ

ที่มา: 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNECO6104080010017
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: